I Dønski Boligsameie har vi en valgkomité for styret. Dette er personer du kan komme til om du har ønsker om hvem som kan være aktuell for en styreplass. Komiteen skal også forsøke søke etter aktuelle kandidater.

Hvem som helst kan velges inn i styret om du er seksjonseier.

Hvert år er følgende på valg:

  • Styreleder: Velges hvert år i Dønski Boligsameie
  • Styremedlemmer: Alle styremedlemmer sitter for 2 år av gangen. Det er gjort slik at det hvert år er 2 plasser som er til valg hvert år.
  • Varamedlemmer: Velges nye hvert år.
  • Valgkomité: Består av 3 personer. Velges nytt hvert år

Har du forslag eller ønsker stille på noen av plassene? Da kan du ta kontakt med en av de som er i valgkomiteen som er følgende:

Smko Fatholanzhad – Valgleder – Vebekkveien 6 B

Roy Heggeli