Roy A. Heggeli

Roy er mannen som sørger for at alt fungerer i de tre blokkene her på Dønski. I tillegg til å brøyte på vinteren, har han flere arbeidsoppgaver som er både synlig og mindre synlig for beboeren.

  • Brøyting / Strøing
  • Generell vedlikehold
  • Ansvarlig for eksteriør og det som hører til. Om du ønsker male din balkong, tar du kontakt med vaktmester for å få utlevert maling.
  • Generell rydding og holde orden på vårt område.
  • Gressklipping og trimming av våre trær.
  • Ansvarlig for hovedvannkran og brannanlegg.

Hva må vaktmesteren kontaktes om?

  1. Du skal male balkongen: Vi bruker standard farge på alle balkonger. Kan hentes ut hos vaktmester.
  2. Rørlegger: Du skal ha rørlegger som må stenge vannet. Vi ønsker at du (eller rørlegger) kontakter vaktmester så tidlig som mulig. Det skal henges opp nabovarsel både i Vebekkveien og Dønskitoppen i aktuell blokk, minimum 2 dager før. Vannet kan kun stenges på formiddagen på ukedagene mandag til torsdag.
  3. Parabol: Vi har installert en tavle, for å redusere antall paraboler på taket. Ta kontakt med vaktmester FØR du bestiller parabol for å få informasjon om retningslinjer og hva som kreves.

Vår vaktmester har en vakttelefon som han kan kontaktes på om det er noe som trenger oppmerksomhet med en gang. Tlf er: 90986285