STYREMEDLEMMER (Valgt 16.April 2015) 

NAVN – ADRESSE

TELEFON

MOBIL – E-post

Røste, Ragnar
(Styreleder)
Vebekkveien 6 B
91 57 03 18
ragnar-r
@frisurf.no
Petersen, Leo Mølvang
Vebekkveien 6 C
67 56 90 07 930 90 516
leo-mp
@online.no
 

Larsen, Hanne Bille
Dønskitoppen 12 K

67 56 65 61 412 94 729
han-bill@online.no
Syversen, Jimmy
Vebekkveien 4 B
67 54 50 13
913 03 103
radford@online.no
Gurkirpal Bobby Gill
Vebekkveien 8 B
67 56 68 62 907 95 127
gurkirpal.gill@gmail.com
VARAMEDLEMMER
Tove Karlsen
Dønskitoppen 16 M
938 78 312
Rune Pytte Solum
Dønskitoppen 14 D
906 09 796 rpsolum@broadpark.no
Bjørg Thorbjørnsen
Dønskitoppen 16 F
401 61 609
Burzic, Mesud
Vebekkveien 4 D
67 56 47 16 a
VALGKOMITÈ
Helge Olsen
Vebekkveien 6 A
915 77 558
Kjell Halås
Dønskitoppen 14
 
Åge Rasen
Dønskitoppen 16 G
920 62 115