Kontortid for 2021

 Styret har kontortid en time foran hvert ordinært styremøte.

Sameierne oppfordres til å møte opp i kontortiden med saker de ønsker å ta opp med styret. Vi holder til i møtelokaler i tilfluktsrommet i Vebekkveien 8 på følgende dager:

 • Mandag 4. januar                          Kl.  18:00
 • Mandag 1. februar                        Kl.  18:00
 • Mandag 1. mars                            Kl.  18:00
 • Mandag 12. april                           Kl.  18:00
 • Mandag 3. mai                               Kl.  18:00
 • Dugnad
 • Mandag 7. juni                              Kl.  18:00
 • Sommerferie juli
 • Mandag 9. august                        Kl.  18:00
 • Mandag 6. september                  Kl.  18:00
 • Mandag 4. oktober                       Kl.  18:00
 • Mandag 1. november                   Kl.  18:00
 • Mandag 6. desember                  Kl.  18:00

Skulle det komme endringer på møtedager vil oppslaget bli endret

Mvh.

Styre