Kontortid for 2024

 Styret har kontortid en time foran hvert ordinært styremøte.

Sameierne oppfordres til å møte opp i kontortiden med saker de ønsker å ta opp med styret. Vi holder til i møtelokaler i tilfluktsrommet i Vebekkveien 8 på følgende dager:

 • Mandag 8. januar KL. 18.00
 • Mandag 5. februar Kl. 18.00
 • Mandag 4. mars Kl. 18.00
 • Mandag 8. april Kl. 18.00
 • Årsmøte 10. april Kl.
 • Mandag 6. mai Kl. 18.00
 • Dugnad
 • Mandag 3. juni Kl. 18.00
 • Sommerferie juli
 • Mandag 12. august Kl. 18.00
 • Mandag 2. september Kl. 18.00
 • Mandag 7. oktober Kl. 18.00
 • Mandag 4. november Kl. 18.00
 • Mandag 2. desember Kl. 18.00

Skulle det komme endringer på møtedager vil oppslaget bli endret

Mvh.

Styre4