Dønski Boligsameie

Møtedatoer

Kontortid for 2019

Styret har kontortid en time foran hvert ordinære styremøte.

Sameierne oppfordres til å møte opp i kontortiden med saker de ønsker å ta opp med styret. Vi holder til i møtelokaler i tilfluktsrommet i Vebekkveien 8 på følgende dager:

Mandag 7. januar kl. 18.00

Mandag 4. februar kl. 18.00

Mandag 4. mars kl. 18.00

Mandag 1. april kl. 18.00

Årsmøte 24 april kl. 18.00

Mandag 6. mai kl. 18.00

Mandag 3. juni kl. 18.00

Sommerferie

Mandag 12. august kl. 18.00

Mandag 2. september kl. 18.00

Mandag 7. oktober kl. 18.00

Mandag 4. november kl. 18.00

Mandag 2. desember kl. 18.00

Skulle det komme endringer på møtedager, vil oppslaget bli endret.