Styret i Dønski Boligsameie velges 1 gang i året under årsmøtet. Varamedlemmer og valgkomite velges hvert år mens styret sitter 2 år av gangen.

Enhver person kan velges i styret om de eier en seksjon i sameiet.

Styre i 2020 er:

Ragnar Røste (Styreleder)

Leo Mølvang Pettersen (Styremedlem)

Hanne Bille Larsen (Styremedlem)

Jimmy Syversen (Styremedlem)

Tove Karlsen (Styremedlem)