Dønski boligsameie

 

REFERAT FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015

 

Torsdag 16. april 2015  kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Dønski Boligsameie.
Til stede var 19 seksjonseiere som leverte adgangstegn. Det ble levert 5 fullmakter.
Fra Asker og Bærum Boligbyggelag AL møtte Anne Solheim.

 

Følgende saker ble behandlet:

SAK 1.                        KONSTITUERING

a) Møteleder: Ragnar Røste

b) Referent:  Anne Solheim

c) Spørsmål om sameiermøtet er lovlig innkalt

d) To til å medundertegne protokollen:          Mezud Burzic og Rune Pytte Solum

Vedtak: Godkjent

 

 

SAK 2.            STYRETS ÅRSBERETNING 2014

Vedtak: Tatt til etterretning.

 

SAK 3.                        Årsoppgjøret 2014

Forslag til vedtak: Årets underskudd kr. 362.423,-,- dekkes med kr. 182.294,- fra vedlikeholdsfond og kr. 180.129,- fra andre fond.

Vedtak: Godkjent

 

SAK 4.                        GODTGJØRELSE TIL STYRET

Forslag til vedtak: Kr. 206.000,- avsettes i budsjettet 2015.

Vedtak: Godkjent

 

SAK 5.                        VALG AV REVISOR

Forslag til vedtak: KPMG AS

Vedtak: Godkjent

 

SAK 6.                        BUDSJETT 2015

Forslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett godkjennes.

Det foreslåtte budsjett innebærer ingen økning av felleskostnaden.

Vedtak: Godkjent

 

SAK 7.                        Saker  til behandling

LADEPLASSER TIL ELBILER

Forslag til vedtak: Styret utreder forslaget og informerer sameiet så snart konsekvensene er vurdert.

Vedtak: Godkjent

                       

 

SAK 8.             TILFØYELSER I HUSORDENSREGLENE

Forslag til vedtak: Husordensreglene er er oppdatert med de endringer som er gjort i leilighetene (signalleveranser og brannvarslingsanlegg).

Vedtak: Godkjent

                       

 SAK 9.                        VALG

Styreleder:                                        

Ragnar Røste – Gjenvalgt for 1 år ved akklamasjon

Styremedlemmer:

Hanne Bille-Larsen – Gjenvalgt for 2 år ved akklamasjon
Jimmy Syversen – Gjenvalgt for 2 år ved akklamasjon
Leo Mølvang Petersen – 1 år igjen
Bobby Gill – 1 år igjen

5 varamedlemmer:   

Tove Karlsen – Gjenvalgt for 1 år
Mezud Burzic – Gjenvalgt for 1 år
Rune Pytte Solum – Gjenvalgt for 1 år
Waheed Ahmed – Valgt for 1 år
Bjørg Thorbjørnsen – Valgt for 1 år

 

Alle varamedlemmene ble valgt v/akklamasjon.

 

Valgkomité på 3 medlemmer:

Helge Olsen – Gjenvalgt for 1 år

Åge Rasen – Gjenvalgt for 1 år

Kjell Halås – Valgt for 1 år

 

Alle medlemmene i valgkomiteen ble valgt v/akklamasjon.

Alle vedtak var enstemmige.

Sameiermøtet ble hevet kl. 20.10.

 

 

_____________                     _____________                     _____________

Ragnar Røste                          Mezud Burzic                          Rune Pytte Solum

Dønski boligsameie
Etter sameiermøtet i  Dønski Boligsameie avholdt 16. april 2015 består styret av:
Leder: Ragnar Røste
Adr.: Vebekkveien 6 B
1346 Gjettum

Telefon mob: 91  57 03 18      67 54 41 89

Email: ragnar-r@frisurf.no

 

 

Styremedlemmer:

Leo Mølvang Petersen – Adr.: Vebekkveien  6 C
Hanne Bille-Larsen – Adr.: Dønskitoppen 12 K
Jimmy Syversen – Adr.: Vebekkveien 4  B
Bobby Gill – Adr.: Vebekkveien 8 B

Varamedlemmer:

Mezud Burzic – Adr.:  Vebekkveien  4 D
Rune Pytte Solum – Adr.: Vebekkveien 14 D
Tove Karlsen – Adr.: Dønskitoppen 16 M
Wahmed Ahmed – Adr.: Vebekkveien 4 A
Bjørg Thorbjørnsen – Adr.: Dønskitoppen 16 F

Valgkomitè:
Helge G. Olsen – Adr.: Vebekkveien 6 A

Åge Rasen – Adr.: Dønskitoppen 16 G
Kjell Halås – Adr.: Dønskitoppen 14

 

 

 

Vaktmester:

Roy A. Heggeli – Adr.:  Vebekkveien 6 F

Mobil: 90 98 62 85

 

 

 

Med vennlig  hilsen

Asker og Bærum Boligbyggelag AL

Anne Solheim

Forretningsfører