Dønski Boligsameie

Styremedlemmer

Valgkomite

Åge Rasen, Dønskitoppen 16 G

Kjell Halås, Dønskitoppen 14 B

Theresa Marie Lefebvre-Almelid, Dønskitoppen 16 K