Både i Vebekkveien og på Dønskitoppen er det satt opp beholdere for både papp og restavfall. Dette betales gjennom husleien. Vi oppfordrer alle til å skille papp/papir fra annet avfall.

I tillegg finner du beholdere for glass og metall ved siden av butikken Extra. Det er en papp-container ved snuplassen på Dønskitoppen. I Vebekkveien har vi en plast-container plassert på nederste plan av garasjeområdet.

Avfall som er for stort for beholderne, må dere selv sørge for bli fraktet til Isi Avfallsanlegg på Skui. Vi setter stor pris på at ting ikke settes på utsiden av våre beholdere, da det er mange barn som leker i området.

Åpningstider for ISI:

Mandag – Torsdag: 0700 – 2100
Fredag: 0700 – 1600
Lørdag: 0800 – 1600

Hageavfall og det som er definert som farlig avfall, kan leveres gratis alle dager.

Se for øvrig prislisten til Isi her.