I boligsameiet har vi søknadsplikt for å sette opp åpent ildsted. Dette er for at vi skal kunne kontrollere at alt foregår etter gitte forskrifter, samt at rør og ventiler ikke vil oppleve en overbelastning.

Søknaden må sendes inn skriftlig til styret. Kan leveres direkte i postkassene i 14 og 6. Man kan ikke søke gjennom kontaktskjemaene på nettsiden.

Disse kriteriene må oppfylles:

  • Det skal ikke monteres åpne ildsteder, Eks: peis.
  • Maks 150 millimeter røykrøyrsinnføring.
  • Maks-verdien på ildstedet skal ikke overstige 9 KW. Enkelte ildsteder er oppgitt i maks-verdi, andre i Nominell verdi. Vi er ute etter maks-verdi.
  • Det skal maks være 5 ildsteder pr. skorsteins-løp. Det er to løp i hver pipe. Montering må derfor sjekkes ut i forkant, slik at det ikke blir for mange tilkoplinger pr. løp. Kontakt styret for informasjon.
  • Alle montasjer skal godkjennes av godkjent kontrollør (godkjennelse fra DBE). Kontrollør skal fylle ut godkjennelsesdokument, kopi av denne sendes til Dønski boligsameie og feievesenet i Bærum kommune.

Offentlige  regler:

  • Montering av ildsteder skal utføres etter DBE (direktoratet for brann og eksplosjonsvern)
  • NBF( Norsk brannvern forening)
  • Leverandørens monterings-anvisning

På ubrukte ildsteder skal luftspjeld alltid være lukket. Dette for å sikre god trekk til andre brukere.