Varsel: ASFALTERING

Spesielt varsel ang. alle sykler mellom Dønskitoppen 10 og 12. Plassen mellom nr 10 og 12 skal nå asfalteres, og tilbakestilles til lekeplass/oppholdsplass. Gjerdet rundt området fjernes, da dette pr i dag, kun brukes til å lås sykler til. ALLE SYKLER MÅ FJERNES OMGÅENDE. Dersom så ikke skjer, vil sameiene fjerne syklene.   Hilsen Styret…

Sykling på balustraden

Her i Dønski Boligsameie har vi beboere som strekker seg fra 0 – 90 år (Kanskje noen eldre også). Det er derfor mye aktivitet mesteparten av døgnet. Vi har lekeplasser samt stier/veier for sykling. Her her det oversiktlig slik at man kan unngå skader.  Ett sted det ikke må forekomme bruk av sykkel eller sparkesykkel…

Påminnelse om regler

Her i boligsameiet, bor vi mange mennesker tett på hverandre. Derfor er det viktig at vi har noen felles regler, for at vi skal ha så lite forstyrrelser som mulig.  Mange av reglene ligger i våre husordensregler.  Tepper, klesvask og lignende skal ikke henges over balkongen til tørk. Dette er enkelt fordi dine naboer under…