Frivillig dugnad

Det er jo slik at på grunn av den pågående pandemien, har ikke styret anledning til å invitere til dugnad. Dette regnes som et offentlig arrangement, som ikke er tillatt i Bærum Kommune.  I tillegg vil man ikke risikere at mange familier møtes, slik at smitte kan spres i blokkene om noen har viruset i…