Julen har senket seg over Dønskitoppen og Vebekkveien. Middager er spist og pakker er åpnet. 

Styret og redaktøren ønsker dere alle en god jul og godt nytt år.