På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt.

For at alle skal følge seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene: 

Full gjennomgang som tidligere: 

 • Inspektøren går inn
 • Skifte av batteri
 • Test av varslere
 • Kontroll av manuelt slokkeutstyr iht. NS3910.
 • Rådgivning til beboer. 

Kontroll uten fysisk besøk:

 • Plasser slokkeutstyret (Kun slokkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp hvor du skriver antall batterier du ønsker (lik antall varslere du har) utenfor døren på kontrolldatoen når vi banker på. Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret iht. NS3910 og gi deg ønsket antall 9v-batterier. Du må selv sette inn batteriet i varsler. 
 • Rådgivning ved døren.

Der hvor slokkeapparat står utenfor, vil Norsk Brannvern gjennomføre iht. alternativ 2. Der hvor slokkeutstyr ikke er plassert utenfor dør, vil de ringe på for kontroll.

Norsk Brannvern vil gå minimum 2 runder den aktuelle dagen for å fange opp beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, vil det bli lagt 9-volts batterier og infoskriv om forebygging ved inngangsdøren. Man må da sette inn batterier selv.

Kontroll er satt til:

Onsdag 30. september Kl. 1230 – 2100

 • Vebekkveien 4, 6 og 8
 • Dønskitoppen 12 A – T

Torsdag 1. Oktober Kl. 1230 – 2100

 • Dønskitoppen 14 A – T
 • Dønskitoppen 16 A – V 

De vil i tillegg foreta en kontroll i fellesarealer, hvor en rapport overleveres til styret for videre oppfølging. 

Har du spørsmål, kan dette rettes til styret eller Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller Tlf: 32273528