Informasjon fra styret og Norsk Brannvern

På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt. For at alle skal følge seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:  Full gjennomgang som tidligere:  Inspektøren går inn Skifte av batteri Test av varslere Kontroll av manuelt slokkeutstyr iht. NS3910. Rådgivning til beboer.  Kontroll…