Vårt nye garasjebygg er ferdig og klart til innflytting. 

Fra og med fredag 1. Mai 2020 kan dere ta i bruk bygget. 

De som hadde plass i det gamle bygget, har fortrinnsrett til fast plass i det nye. Vi vil så langt det er mulig, gi dere samme plassnummer som dere hadde tidligere. 

Roy (vaktmester) stiller opp med kontrakter som må signeres ved utlevering av portåpner. Dette skjer 1. Mai 2020 fra kl. 1100 og utover. Er han ikke tilstede ved garasjen, kan dere ringe 90986285.  Han vil også være tilgjengelig søndag fra kl. 1500. 

HUSK: Dere som har hatt plass i garasjen tidligere, må ta med den gamle portåpneren. Ved innlevering av gammel portåpner, må dere ikke betale nytt depositum for den nye. 

For nye beboere som ikke har hatt garasjeplass før, må det betales inn depositum på kr. 500,- for portåpneren. Dette faktureres fra styret. 

Hilsen

Styret i Dønski Boligsameie

Det vil komme mer informasjon senere angående de midlertidige plassene nedenfor blokkene. Disse skal etterhvert fjernes.