Dønski Boligsameie

From the blog

Avfallssortering

I løpet av 2017 innføres det sortering av matavfall i Bærum kommune. Dønski  Boligsameie tilpasser den nye ordningen med flere avfallshus.  På våre 4 avfallsplassser vil dere finne luker for papir, mat og restavfall. Ekstra konteiner for papir befinner seg ved Dønskitoppen 16. Glass- og plastkonteiner står ved Coop Extra. Alt annet avfall er hver enkelts ansvar og skal ikke hensettes på vårt område. Vi vil sette opp oppslag med info så snart prosjektet er klart.